Turförslag

Vi har ett flertal olika turförslag att erbjuda!

Turförslag 1 (Kanot)

Start: Silverlake Camp, Kråkviken
Mål: Silverlake Camp, Kråkviken
Karta: Kanotland
Lyft: Roviken-Bofjorden 1 km
Bräckeviken-Kaseviken 2 km
Proviantering: Begränsade möjligheter i Krokfors
Dricksvatten: Hela turen
Längd: Från 25 km/2 dagar
Övernattning: Rekommenderas till de fasta lägerplatserna.
Slussar: Krokfors 2 st
Fiskekort: Fiskekort finns att köpa på Silverlake Camp
Övrigt: Denna tur kan man kombinera med dressin från Bengtsfors. Det finns även möjligheter att förlänga turen några dagar i områdets kanske vackraste delar nämligen Bufjorden och Östra Silen.

Turförslag 2 (Kanot)

Start: Silverlake Camp
Mål: Kråkvikens badplats
Karta: Kanotland
Lyft: Foxen-Övre Blomsjön 2 km
Övre Blomsjön-Nedre Blomsjön
Nedre Blomsjön-Lelång 1 km
Proviantering: Gustavsfors
Dricksvatten: Hela turen
Längd: ca 90 km
Övernattning: Rekommenderas till de fasta lägerplatserna.
Slussar: Gustavsfors 1 st
Lennartsfors 3 st
Fiskekort: Fiskekort finns att köpa på Silverlake Camp
Övrigt: Denna tur är lämpad som en veckotur. Där du får pröva på att slussa och göra några lyft med hjälp av kanotvagnen som du behöver för att göra denna tur. Det finns även möjligheter att förlänga turen om man tycker det. Tänk på att anpassa turen efter öppethållandet på kanalen.

Turförslag 3 (Kanot) DKM-rundturen

En tredagarstur i vattnen för Sveriges största kanotlopp, Dalsland Kanot Maraton (DKM ).

Av praktiska skäl har vi valt att förlägga "starten" för din runda hos oss på Silverlake i Kråkviken. Möjligheten finns naturligtvis att genomföra turen helt i enlighet med DKM:s sträckning. Om så önskas tillkommer en transport till Baldersnäs. Målet blir då i stället i Bengtsfors. Efter proviantering lägger du i kanoten i Västra Silen och påbörjar din utflykt i de dalsländska paddelvattnen. Efter ca fem km passerar du Vårvik kyrka (byggår 1840). Kyrkans läge inbjuder till "strandhugg" och har du tur är den öppen så du kan titta in. Färden går sedan norrut mot Gustavsfors, via den ca tre km långa kanalen kommer du fram till det gamla brukssamhället. I Gustavsfors finns restauranger och livsmedelsaffär. Efter slussarna och den synnerligen vackra utfärden ur Gustavsfors vänder turen söderut och ca 20 km:s paddling i sprickdalssjön Lelång. I Bengtsfors tätort hittar du proviant av alla de slag, som du saknat. Bengtsbrohöljens vatten utgör nästa sjö på din rundtur, strax efter slussen i Bengtsfors ser du på din vänster sida start-och målbryggan för kanalbåtarna som trafikerar Dalslands Kanal.

"Höljen" är den enda sjön på din rundtur, som inte ingår i DKM sträckningen. Sjön är endast 3 km lång men nivåskillnaden mellan Bengtsbrohöljen och Laxsjön, gör att 5 slussar ska passeras. Väl ute i Laxsjön kan ni efter ett par kilometers paddling se Baldersnäs Herrgård på er högra sida. Den till herrgården tillhörande parken är mycket sevärd och väl värd ett besök. Ytterligare fem km:s paddling och du är framme i Skåpafors, där ett längre lyft (400m) väntar. Vid toppen av backen finns glass och korvkiosk, innan du fortsätter i ännu en av Dalslands sprickdalssjöar, Svärdlången, som bjuder på fantastisk paddling i härligt vatten. Efter knappa 14 km:s paddling kommer du fram till Skifors, där du efter ett lyft på 150 meter lägger i kanoten i Västra Silen igen. Det återstår nu bara 4 km innan du åter är tillbaka på Silverlake Camp.

Övernattning/rastplatser Längs turen finns olika alternativ till övernattning, förutom de iordninggjorda rastplatser, som finns längs våra sjöar erbjuder också Silverlake Camp, Gustavsfors, Bengtsfors samt Baldersnäs annan logi. Observera att du för övernattning på iordninggjord rastplats behöver ett Naturvårdskort, vilket kostar 60 kr/person och natt.

Karta Canoearea Dalsland-Nordmarken
Fiske Goda fiskevatten väntar, fiskekort köper ni hos oss eller hos någon annan av de återförsäljare som finns (se separat broschyr)

Mat Om du tröttnar på det egna medhavda eller känner för att variera kosten finns det möjligheter till enklare tilltugg på Silverlake Camp, restauranger i Gustavsfors, Bengtsfors och på Baldersnäs samt korvkiosk i Skåpafors.
Livsmedel Enklare basproviant finns att köpa på Silverlake Camp medan såväl Gustavsfors som Bengtsfors erbjuder livsmedelsaffärer.

Övrigt av intresse Slussar: Du passerar på färden 8 slussar, vilka är obligatoriska, 10-häften med slussbiljetter finns att köpa hos oss, alternativt kan du betala vid varje sluss.

Kanotkärra: Lyftet i Skåpafors är som tidigare nämnts ca 400. meter, kärra rekomenderas

Variant: Du förlänger med fördel turen med ytterligare någon eller några dagar, genom att slussa in i Östa Silen, en omväxlande sjö med såväl branta hällar som långgrunda stränder. Ytterligare 2 x2 slussbiljetter krävs.

Turförslag 4 (Kanot)

Start: Silverlake Camp, Kråkviken
Mål: Silverlake Camp, Kråkviken
Karta: Kanotland
Lyft: Ärrsjön-Knarrbysjön 4 km
Bräcktjärnet-Edslan 1,5 km
Edslan-Limmen 2 km
Limmen-Östra Silen 500 m

(Norra delen Svärdlången 50 m
Södra delen Svärdlången 400 m)
Vagn nödvändig
Proviantering: Dals-Långed, Fengersfors
Dricksvatten: Edslan, Limmen, Östra Silen, Västra Silen, Svärdlången
Längd: Från 130 km
Övernattning: Rekommenderas till de fasta lägerplatserna.
I Svädlången måste övernattning ske på markerade platser.
Slussar: Laxsjön-Östebosjön(Upperud)13 st
Snäcke 1 st
Strömmen 1 st
Krokfors 2 st
Fiskekort: Fiske kan ske i de flesta sjöarna.
Fiskekort erfordras.
Fiskekort finns att köpa på Silverlake Camp, turistbyrån eller längs turen.
Övrigt: Vi hoppas att de många lyften inte avskräcker då de flesta går att utföra på landsväg. Rekommenderad tid 7-14 dagar.

7 dagar ganska hårda dagsetapper.
10 dagar nybörjare
14 dagar för er som gillar att ta det lugnt.
Tidsbestämning är svårt då man ej vet kondition, väder och vindförhållande.

Turförslag 5 (Kanot)

Start: Silverlake Camp, Kråkviken 15 km norr om Bengtsfors
Mål: Dals-Ed
Lyft: -
Proviant: Gustavsfors
Dricksvatten: Hela turen
Längd: ca 100 km 7 dagar
Övernattning: Rekommenderas till de fasta lägerplatserna.
Slussar: Gustavsfors 1 st
Lennartsfors 3 st
Fiske: Fiske kan ske i de flesta sjöarna.
Fiskekort erfordras och kan köpas på kanotcentralen, turistbyrån eller längst turen.
Övrigt: Detta är en one way tur så här tillkommer kanottransport tillbaka till Silverlake.
Karraktären på turen är stora sjöar och mycket vildmark.

Turförslag 6 (Kanot)

Start: Silverlake Camp, Kråkviken 15 km norr om Bengtsfors
Mål: Håverud söder om slussarna
Lyft: Norra delen av Svärdlången (Skifors) 50-100 m.
Södra delen av Svärdlången (Skåpafors) 300-400 m.
Vagn rekommenderas.
Proviant: Billingsfors, Dals Långed
Dricksvatten: Västra silen och Svärdlång
Längd: ca 40 km, 3-4 dagar
Övernattning: Rekommenderas till de fasta lägerplatserna.
Slussar: 11 slussar
Fiske: Fiske kan ske i de flesta sjöarna.
Fiskekort erfordras och kan köpas på kanotcentralen, turistbyrån eller längst turen.
Övrigt: Detta är en one way tur så här krävs det en kanottransport tillbaka. Vid planering av denna tur kolla öppettider på slussarna www.dalslandskanal.se

Lilla specialaren (Kanot)

En ca 4 dagar lång tur i huvudsak genom ringa bebyggt område och med utmaningar såsom strömmande vatten och avsaknad av iordninggjorda rastplatser. Silverlake Camp, Kråkviken, utgör iläggnings-/startplats och Västra Silen är första padelsjö på äventyret. Turen kräver, vid avslut, transport från upptagningsplatsen väster kraftverksdammen vid Forsbacka (ca 7 km väster om Åmål). Eftersom "utmaningen" ger begränsade möjlig-heter till övernattning för grupper, är turen i första hand för enstaka kanoter på jakt efter ensamhet och stillhet.

Med siktet i nordostlig riktning inleder de din utmaning och efter ett par timmars paddling når du fram till Krokfors och dess två slussar. Innan du kommer in i slussen kastar du en blick "tvärs över sjön", där Vårviks kyrka (utsedd till en av Sveriges vackraste) kan skådas. I Krokfors kan du möjligen köpa någon form av moral-höjande förtäring och dessutom, vid säsong, lax i olika former. Efter genomförd slussning är du inne i nästa vatten på vår färd, Östra Silen, en oerhört vacker sjö, som till skillnad mot övriga sjöar på turen erbjuder ett flertal iordninggjorda övernattningsplatser, unna dig lite "lyx" och övernatta vid någon av dessa.

Du behåller i siktet i nordostlig riktning och passerar så småningom Hökenäs norra udde, där riktningen blir ostlig. Innan du kommer fram till nästa ö, Hängestensön, passerar du landskapsgränsen till vårt nordliga grannlandskap, Värmland. Behåll den ostliga riktningen och tag med hjälp av kartan sikte på byn Intakan, som är upptagningsplats i Östra Silen. Du passerarar den "Stora Trollöns" (möjlig lägerplats) norra spets och når därefter fram till sjöns östra sida. Följ strandlinjen fram till Boviken, där du bestämmer om du vill lyfta upp kanoten, i vikens södra ände, eller paddla runt det långsträckta Skogsnäset. Oberoende av ditt beslut väntar en en längre landstransport (ca 5 km). Transportsträckan tar dig fram till Dalsjöns norra ände, där du återigen lägger i kanoten i ett dalsländskt vatten. Södergående paddling i absolut vildmark, ta dig tid att lyssna på tystnaden, för färden till upptagningsplats, Kvarnen, och ett kortare lyft över vägen. Hugnerudsälven utgör en "medströms utmaning", vilken beroende på vattenstånd bitvis kan vara ganska besvärlig. Vid lågvatten i älven tvingas du till en landtransport, på ca 1 km, från Kvarnen till Hugnerudsviken och lämplig iläggsplats.

Du har nu kommit in i Ömmeln, där du efter en inledande sydlig paddling återigen "flyter" österut. Om du inte väljer att övernatta vid Hollsten, vill säga, vilket är den sista iordninggjorda övernattningsplatsen längs turen. Passera mellan Storön och Ulvön och sikta mot sjöns sydöstra ände. Notera järnvägen, som är en del av resterna från Åmål-Årjängs järnväg eller "Svanskogsbanan" i dagligt tal. Järnvägen, som sommartid trafikeras med ånglok mellan Svanskog och Åmål, kommer efter Ömmeln att följa de återstående sjöarnas västra sida.

Det aktuella vattenståndet i älven mellan Ömmeln och Övre Kalven avgör om det är paddlings-/släpningsbart, om inte, blir det ett upptag och landtransport (800 meter) till nordvästra delen av Övre Kalven, där du återigen lägger i din kanot. Via Kroppasundet och ytterligare ca en km paddling i östlig riktning, når du sjöns sydöstra del.
Ett kortare lyft, över vägen, gör att du nu lägger i kanoten i Nedre Kalven och "utmaningens" sista etapp. Om du vill ha transport från avslutningsplatsen, kan det vara bra att ringa transportören nu. Du rör dig nu rakt söderut och efter en dryg timmes paddling kan du se Forsbackabaden. Fortsätt fram under de två låga broarna vidare till upptagsplats till höger om kraftstationen. Du har nu nått målet för " Lilla specialaren ".

Fakta

Övernattning/Rastplatser I Östra Silen finns ett antal iordninggjorda övernattningsplats. Ömmeln erbjuder en iordninggjord övernatt-ningsplats. Forsbackabaden, (Nedre Kalven) och Silverlake Camp (Västra Silen) erbjuder förutom Camp-ingmöjligheter också annan logi. Observera att du för övernattning på iordninggjord rastplats behöver ett Naturvårdskort, vilket kostar 60 kr/person och natt.
Karta Canoearea Dalsland-Nordmarken
Fiske Goda fiskevatten väntar, fiskekort köper ni hos oss eller hos någon annan av de återförsäljare som finns (se separat broschyr)
Mat "Lilla specialaren" kräver eget medhavd mat, inga restaurangetableringar längs turen.
Livsmedel Inhandlas före turstart i Bengtsfors, inga inköpsställen längs turen.
Slussar Du passerar på färden två slussar (Krokfors). Betala på plats.
Kanotkärra Lyft mellan Östra Silen (Boviken)/Intakan-Dalsjön (5 km), Dalsjön-Hugnerudsälven (100m), Beroende på vattenstånd ev. mellan Ömmeln och Övre Kalven (ca 1 km), Övre- och Nedre Kalven (100m)

Turförslag (Kanot/Dressin)

Start: Bengtsfors
Mål: Skåpafors(södra delen Svärdlången)
Karta: Kanotland
Lyft: Norra delen Svärdlången(Skifors)50 m
Proviantering: Bengtsfors, (Gustavsfors), Krokfors och Skåpafors
Dricksvatten: Östra Silen, Västra Silen, Svärdlången
Längd: Från 2 dagar
Övernattning: Rekommenderas till de fasta lägerplatserna.
I Svärdlången måste övernattning ske på markerade platser.
Slussar: (Gustavsfors)
Fiskekort: Fiske kan ske i de flesta sjöarna.
Fiskekort erfordras.
Fiskekort finns att köpa på Silverlake Camp, turistbyrån eller längs turen.
Övrigt: Byte mellan dressin-kanot sker i:
alt 1 Kråkviken
alt 2 Gustavsfors

Här kombinerar ni er kanot/dressintur enligt era önskemål. Byte sker enligt alt 1 eller alt 2. När ni trampar dressin så transporterar vi er personliga utrustning, då det kan bli trångt på dressinen. Turen kan starta eller sluta med dressin.

Pris            1 dag  2 dagar  3 dagar    4 dagar
Lågsäsong   465:-   640:-      750:-     850:-
Högsäsong   510:-   685:-      800:-     900:-
Priset är per person.
Högsäsong är under perioden 7/6 - 15/8.

I priset ingår en dressin/2 personer, kanot, paddlar, flytväst, latrinspade samt transport av kanoter, dressiner samt ER utrustning under dressinturen.
I priset ingår inte slussavgifter och naturvårdsavgift.
Grupper över 10 personer erhåller 10 % rabatt.

Turförslag (Kanot/Vandring)

Start kanot: Bengtsfors
Mål kanot: Edsleskog
Karta: Kanotland
Lyft: Laxsjön-Svärdlången 400 m
Svärdlången-Västra Silen 50 m
Östra Silen-Limmen 500 m
Limmen-Edslan 2 km
Vagn nödvändig
Proviantering: Bengtsfors, Billingsfors, Skåpafors
Dricksvatten: Östra Silen, Västra Silen, Svärdlången, Limmen och Edslan
Slussar: Bengtsfors-Billingsfors 5 st
Krokfors 2 st
Övrigt: Transportkostnad tillkommer.
I Svädlången måste övernattning ske på markerade platser.
Start vandring: Edsleskog
Längd: 2 dagar
Mål vandring: Alt. 1: Håverud om ni vill se den berömda akvedukten eller ta passagerarbåten eller rälsbuss tillbaka till Bengtsfors.

Alt. 2: Mellerud om ni vill ha anslutning med tåg

En kombinationstur med många varianter, 5 dag kanot, 2 dag vandring, ev. 1 dag kanalbåt.

Combiresa cykel och kanot

För dig som vill uppleva vackra Dalsland kommer du att finna orörd natur och underbara paddelvatten för en genuin utomhusupplevelse oavsett om du vill testa vad du går för eller bara ha en lugn stund.

Silverlake i centrala Bengsfors är en bra startpunkt för ditt äventyr då det ligger i direkt anslutning till Dalslands kanal med paddlingsalternativ för veckor om man inte kan få nog. Dessutom ett stenkast från att komma ut i skogen på mountainbike eller vackra turer på citycykel i området.

I priset ingår två nätter på Hotell Hemgården inkl. frukost, en dag kanot och en dag mountainbike eller citycykel.

Har ni egna cyklar finns möjlighet för inomhusförvaring över natten samt möjlighet att spola av dessa vid behov.

Man kan även lägga till lunchpaket i sin bokning.


Pris combiresa:
1250:- /person
1050:- /person (egen cykel)

Pris lunchpaket:
100:- /person/dag