Hyresregler

Om avbokning sker 7 dagar före hyrestidens början eller mer kan uthyraren tillgodoräkna sig den erlagda bokningsavgiften. Om den är mindre än 7 dagar kan uthyraren tillgodoräkna sig 50% av hyreskostnaden. Vid avbeställning p.g.a dödsfall, allvarlig sjukdom eller liknande omständighet som drabbat hyresmannen eller någon i dennes familj ska uthyraren återbetala vad som erlagts av hyresmannen (förutom expeditionsavgift 200:-). Sjukdom etc. ska kunna styrkas genom läkarintyg eller liknande. Vid för tidig hemkomst återbetalas ej någon del av hyreskostnaden.

Hyrestiden räknas från kl.09.00 den första hyresdagen till kl.18.00 den sista hyresdagen. HYRESTIDEN FÅR EJ ÖVERSKRIDAS. Efter hyrestiden, skall utrustningen återlämnas, på uppgiven plats, till tjänstgörande kanotuthyrare.

Om någon del av den uthyrda utrustningen skadas eller förloras under hyrestiden, skall detta ovillkorligen anmälas till tjänstgörande kanotuthyrare vid återkomsten till Bengtsfors samt ersättas till fastställda priser. Vid svåra skador på utrustningen fastställes ersättningsbeloppet från fall till fall av uthyraren. Kanotisten kan vid olämpligt uppträdande fråntas rätten att hyra kanot. Vid svårare fall av olämpligt uppträdande under hyrestiden kan kanotisten fråntas "sin" kanot jämte hyrd utrustning mitt under pågående hyrestid. Erhållna flytvästar ska användas. De av kanotuthyraren vid avresan givna föreskrifter skall ovillkorligen följas. Vi äger rätt att uppsäga arrangemanget i fall av force majeure (krig, strejk, katastrof, lockout).

Naturvårdskort För att bevara och skydda vår vackra natur finns det ett flertal iordningsställda lägerplatser inom sjösystemet. Övernattning på dessa platser kostar endast 60:-/person och natt. Pengarna går oavkortat till markägare samt underhåll och service i området.

ÖVERTRÄDELSE AV ALLEMANSRÄTTEN BEIVRAS